• Nasi najlepsi
     • Nasi najlepsi

     • Przedstawiamy uczniów, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/23 osiągnęli najlepsze wyniki w nauczaniu i zachowaniu.

      Uczniowie klas 1 - 3 przedstawieni są w kolejności alfabetycznej.

      Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych :)

      Klasa 8a

      1. Judyta Gabiec  -  średnia ocen  5,50, zachowanie wzorowe
      2. Konrad Staszewski -  średnia ocen  5,43, zachowanie wzorowe
      3. Karolina Gronkowska -  średnia ocen  5,36, zachowanie wzorowe

      Klasa 8b

      1. Wiszowaty Miłosz -  średnia ocen  5,00, zachowanie wzorowe

       

      Klasa 6a

      1. Szulc Izabella -  średnia ocen  5,67, zachowanie wzorowe
      2. Franciuk Filip -  średnia ocen  5,64, zachowanie wzorowe
      3. Sierzputowski Bartosz -  średnia ocen  5,33, zachowanie wzorowe
      4. Rogowska Michalina -  średnia ocen  5,25, zachowanie wzorowe
      5. Siemaszko Aleksandra -  średnia ocen  5,17, zachowanie wzorowe
      6. Uhryn Maksymilian -  średnia ocen  5,17, zachowanie wzorowe
      7. Pawłowska Nela -  średnia ocen  4,92, zachowanie wzorowe
      8. Janowicz Maciek -  średnia ocen  4,75, zachowanie bardzo dobre

       

      Klasa 6 b

      1. Lebioda Luiza -  średnia ocen  5,30, zachowanie bardzo dobre
      2. Sparzak Weronika -  średnia ocen  4,92, zachowanie  wzorowe

       

      Klasa 5

      1. Szymon Stypułkowski- średnia ocen 5,83, zachowanie wzorowe;
      2. Szymon Siemaszko- średnia ocen 5,75, zachowanie bardzo dobre;
      3. Bogumił Daczkowski- średnia ocen 5,42, zachowanie bardzo dobre;
      4. Nadia Miszkowicz - średnia ocen 5,17, zachowanie wzorowe.
      5. Anna Prądzyńska - średnia ocen 5,08, zachowanie bardzo dobre;
      6. Mateusz Siemaszko - średnia ocen 5,00, zachowanie bardzo dobre.
      7. Sebastian Brzeski - średnia ocen 4,83, zachowanie bardzo dobre;
      8. Natalia Guzy - średnia ocen 4,75, zachowanie bardzo dobre;

       

      Klasa 4a

      1. Starostecka Weronika -  średnia ocen  5,82, zachowanie wzorowe
      2. Stepnowska Zofia -  średnia ocen  5,64, zachowanie wzorowe
      3. Libura Bartosz -  średnia ocen  5,36, zachowanie bardzo dobre
      4. Sparzak Dominik -  średnia ocen  5,36, zachowanie wzorowe
      5. Podborowski Piotr -  średnia ocen  5,18, zachowanie bardzo dobre
      6. Marchuk Victoriia -  średnia ocen  4,91, zachowanie bardzo dobre
      7. Szymański Stanisław -  średnia ocen  4,91, zachowanie bardzo dobre
      8. Prusecki Wojciech -  średnia ocen  4,82, zachowanie wzorowe

       

      Klasa 4b

      1. Wiśniewski Kamil -  średnia ocen  5,73 wzorowe
      2. Kluczkowska Nikola - średnia ocen  5,64, zachowanie wzorowe
      3. Wrycza Laura-  średnia ocen  5,64 wzorowe
      4. Szlitter Nel -  średnia ocen  5,45, zachowanie wzorowe
      5. Brzeska Magdalena -  średnia ocen  5,27, zachowanie wzorowe
      6. Janowicz Maja -  średnia ocen  5,27, zachowanie wzorowe
      7. Cymański Michał -  średnia ocen  5,18, zachowanie bardzo dobre
      8. Piotrowski Oliwier 5,18, zachowanie wzorowe
      9. Feszak Adam-  średnia ocen  5,10, zachowanie bardzo dobre
      10. Gajewska-Cieśla Daria -  średnia ocen  4,91, zachowanie wzorowe

       

      Klasa I

      1. Kurek Franciszek
      2. Machcińska Karolina
      3. Nowicki Franciszek
      4. Różeński Antoni
      5. Sidor Miłosz
      6. Uhryn Marcel
      7. Wielesik Szymon

       

      Klasa II

      1. Brzeziński Alan
      2. Chmielewska Maja
      3. Irula Rivas Lena
      4. Kurszewski Marcel
      5. Mikołajczyk Filip
      6. Miszkowicz Maria
      7. Ostrowska Kornelia
      8. Podgórski Alex
      9. Sierzputowski Wojciech
      10. Tchorzewski Mateusz
      11. Ulidowska Lena
      12. Urbanowicz Seweryn

       

      Klasa III

      1. Charyton Jan
      2. Greń Nikola
      3. Maćkiewicz Kacper
      4. Podborowska Natalia
      5. Sidor Oliwier
      6. Szulc Mateusz
      7. Wilczyński Marcin

       

       

    • Dzień Babci i Dziadka
     • Dzień Babci i Dziadka

     •  

               Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, to 21 i 22 każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto wszystkich Babć i Dziadków.

               20 stycznia odbyła się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku wspaniała uroczystość przygotowana przez uczniów klas I - III naszej szkoły. Na wstępie, Pani Dyrektor Anetta Gulbertowicz i Pani Wicedyrektor Renata Rzepnicka przywitały wszystkich gości ciepłymi słowami oraz złożyły serdeczne życzenia. Z ust dzieci wybrzmiało gromkie ,,Sto lat". W pięknie udekorowanej sali dzieci przedstawiły bardzo żywiołowy program artystyczny, na który złożyły się bardzo wzruszające wiersze i piosenki, a także pokazy taneczne. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy, nagradzając najmłodszych gromkimi brawami. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa.

               Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę, taniec, mogły  podziękować kochanym Babciom i Dziadkom za trud włożony w ich wychowanie.

       

      Serdeczne podziękowanie dla Rodziców, którzy przygotowali słodki poczęstunek na w/w uroczystość.

       

      Opracowała:

      U. Staszsewska

    • Urodzinowy tort dla Mikołaja Kopernika
     • Urodzinowy tort dla Mikołaja Kopernika

     • Lubisz piec? Masz w swojej kuchni sprawdzone przepisy? Ten konkurs jest dla Ciebie i Twojej Rodziny! Zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszym konkursie na najbardziej pomysłowy tort /ciasto z okazji 550 rocznicy urodzin Kopernika. Szczegóły w regulaminie poniżej.

       

      KONKURS „TORT DLA MIKOŁAJA KOPERNIKA”

       

       

      REGULAMIN KONKURSU

      CEL KONKURSU

      Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika, zaprezentowanie talentu kulinarnego oraz dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu.

      Informacje z przebiegu konkursu: regulamin, wyniki, komunikaty będą publikowane na stronie internetowej szkoły – https://www.sptolkmicko.szkola.pl/ oraz w dzienniku elektronicznym Librus (ogłoszenia).

       

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Tort dla Mikołaja Kopernika” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

      2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Zespół Szkolno – Przedszkolny , Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku.

      3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – III oraz ich Rodziny.

      5. Każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu.

       

      PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

      1. Zadanie konkursowe polega na upieczeniu ciasta lub innego wypieku, który tradycyjnie jest podawany podczas urodzin.

      2.  Każda praca zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.

      3. Praca konkursowa  może być tworzona zbiorowo.

       

      4. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, smak i estetyka wykonania.

      5. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia wypieku w dniu 16.02.2023 r. /czwartek/ do godziny 7.40 (budynek szkoły przy ulicy Szpitalnej 6, sala nr 34, p. Urszula Staszewska).

      6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

      7. Oceny prac dokona powołane jury oraz uczniowie klas I - III  podczas przerwy.

      8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 16 lutego 2023 roku na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus (ogłoszenia).  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na najbliższym apelu po ogłoszeniu wyników.

      11. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dostarczenia do organizatora (osobiście) zgody rodziców na udział w konkursie oraz publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (druk należy odebrać od organizatorów konkursu).

      Uzupełnioną i podpisaną zgodę należy dostarczyć do p. Urszuli Staszewskiej do dnia 11.02.2023 r.

      12. Prace biorące udział w Konkursie staną się własnością szkoły i zostaną skonsumowane podczas przerwy przez uczniów klas I – III w czasie obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

       

      UCZESTNICTWO W KONKURSIE

      1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest upieczeniu ciasta lub innego wypieku, który tradycyjnie jest podawany podczas urodzin.

      2. Elektroniczne zgłoszenie przez Rodzica udziału  dziecka w Konkursie (wiadomość, dziennik elektroniczny Librus) powinno zawierać informacje:

      - imię i nazwisko ucznia, klasę.

      Zgłoszenie należy dokonać poprzez wiadomość na Librusie (do p. Urszuli Staszewskiej) do dnia 10.01.2023 r.

       

       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Przystępując do konkursu opiekun prawny uczestnika Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu przeprowadzenia konkursu.

      2. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

      3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

      4. Szczegółowych informacji udzielają: p.Urszula Staszewska i p.Justyna Franciuk

      Źródło obrazka: https://portal.umk.pl/pl/article/urodziny-kopernika-wyklad-on-line
    • KONKURS NA FILM PROPAGUJĄCY POSTAĆ I OSIĄGNIĘCIA MIKOŁAJA KOPERNIKA
     • KONKURS NA FILM PROPAGUJĄCY POSTAĆ I OSIĄGNIĘCIA MIKOŁAJA KOPERNIKA

     • Lubisz nagrywać filmy? Galeria wideo w Twoim smartfonie pęka w szwach? – zatem ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Konkurs skierowany jest do uczniów z klas IV – VIII szkoły podstawowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane na stronie naszej szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie w poniższym regulaminie.

       

       

      KONKURS NA FILM PROPAGUJĄCY POSTAĆ I OSIĄGNIĘCIA MIKOŁAJA KOPERNIKA

       

       

      REGULAMIN KONKURSU

       

      CEL KONKURSU

      Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika, a także promowanie nauki oraz rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów, stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia, propagowanie multimedialnych technologii w praktycznym zastosowaniu, dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu.

      Informacje z przebiegu konkursu: regulamin, wyniki, komunikaty będą publikowane na stronie internetowej szkoły – https://www.sptolkmicko.szkola.pl/

       

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ Film propagujący postać i osiągnięcia Mikołaja Kopernika” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

      2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Zespół Szkolno – Przedszkolny , Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku.

      3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.

      4. Każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu.

       

      PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

      1. Zadanie konkursowe polega na przygotowanie filmu w dowolnej konwencji (np. fabularny, animowany, poklatkowy itd.).

      2. Film należy dostarczyć na nośniku USB do p. Urszuli Staszewskiej (USB będzie zwrócone uczestnikowi po przegraniu filmu).

      3. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.01.2023 r. i kończy się w dniu 10.02.2023 r.

      4. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

      5. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Konkursu jury.

      6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego 2023 roku na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus (ogłoszenia).  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na najbliższym apelu po ogłoszeniu wyników.

      7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dostarczenia do organizatora (osobiście) zgody rodziców na udział w konkursie oraz publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (druk należy odebrać od organizatorów konkursu).

      Uzupełnioną i podpisaną zgodę należy dostarczyć do p. Urszuli Staszewskiej do dnia 10.01.2023 r.

      8. Najlepsze prace biorące udział w Konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

       

      UCZESTNICTWO W KONKURSIE

      1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przygotowanie filmu w dowolnej konwencji (np. fabularny, animowany, poklatkowy itd.). Wszystkie materiały wykorzystane w projekcie (fotografie, rysunki, dźwięki) powinny pochodzić             z własnych zbiorów, biblioteki dostępnej w programie/aplikacji  lub muszą być wykonane własnoręcznie w obrębie programu lub w dowolnym programie. Należy wykorzystane materiały dołączyć w formie elektronicznej do zgłoszonej pracy. W przypadku materiałów pobranych                z Internetu muszą być one udostępnione na podstawie licencji do ponownego wykorzystania, do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych oraz do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych z możliwością modyfikacji. W tym wypadku do pracy należy dołączyć plik ze spisem takich materiałów wraz z podaniem źródła.

      2. Elektroniczne zgłoszenie udziału  (wiadomość, dziennik elektroniczny Librus) w Konkursie powinno zawierać informacje:

      - imię i nazwisko ucznia, klasę.

      Zgłoszenie należy dokonać poprzez wiadomość na Librusie (do p. Urszuli Staszewskiej) do dnia 06.02.2023 r.

       

       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Przystępując do konkursu opiekun prawny uczestnika Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu przeprowadzenia konkursu.

      2. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

      3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

      4. Szczegółowych informacji udzielają: p.Urszula Staszewska i p.Justyna Franciuk

     •  RYMCERZE z projektem NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA w naszej szkole

     • 18 stycznia gościliśmy w naszej szkole rapera Bęsia oraz Dj Yonasa, którzy tworzą zespół o nazwie Rymcerze. Są oni twórcami ogólnopolskiej kampanii przeciwdziałania uzależnieniom i przyczynom przestępczości „Nie Zmarnuj Swojego Życia” . Wraz z Fundacją Edukacja z Wartościami realizują projekt mający na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z używkami i propagują wartości chrześcijańskie. Ambasadorami projektu są znane osoby ze świata kultury i  sportu  m.in.: Jerzy Dudek, Maciej Musiał, Tomasz Adamek, Marcin Kwaśny.

      Podczas spotkania z młodzieżą raperzy podzielili się swoim doświadczeniem życiowym oraz walką z nałogami. Przekazali  treści profilaktyczne i pozytywny komunikat „bez zadęcia i patosu” również w swoich hip – hopowych kawałkach. Nasi uczniowie również mogli pokazać swój talent podczas występów wokalnych.

      To był dla wszystkich bardzo wartościowy czas, który wielu skłonił do przemyśleń i refleksji na temat swojego życia.

    • Zimowe lekcje muzyki
     • Zimowe lekcje muzyki

     •      W środę i czwartek, czyli 11 i 12 stycznia 2023 roku, uczniowie klas czwartych i ósmych wraz z Paniami Renatą Rzepnicką, Aleksandrą Sosnowską-Kessler, Katarzyną Konwent i Ewą Szrepfer uczestniczyli w Elblągu w „Zimowych lekcjach muzyki z Elbląską Orkiestrą Kameralną”.

            Poza wysłuchaniem znanych utworów z zakresu muzyki klasycznej zapoznali się z różnymi instrumentami smyczkowymi, które prezentowali muzycy. Opowiedzieli też o swoich funkcjach w orkiestrze. Z kolei wybrani uczniowie otrzymali zadanie przeczytania tekstu we wskazanym tempie, co nawiązywało do określonego tempa muzycznego. Potem odpowiadali na pytania dotyczące wiedzy muzycznej przekazanej podczas spotkań.

            Były to na pewno nietypowe lekcje muzyki.

      E. Szrepfer

    • "Szóstoklasista Prymus Polonista 2022/2023" - wyniki po czwartym zadaniu
     • "Szóstoklasista Prymus Polonista 2022/2023" - wyniki po czwartym zadaniu

     •  

            W poniedziałek 16.01.2023 roku uczniowie zmierzyli się z czwartym zadaniem w ramach rocznego cyklu "Szóstoklasista Prymus Polonista 2022/2023".

            Tym razem musieli wykazać się znajomością bajek Ignacego Krasickiego oraz umiejętnością ich odbioru. Do zdobycia mieli aż 43 punkty.

            W tej rywalizacji najlepsi okazali się następujący uczniowie:

      KLASA VI "a":

      Maciej Janowicz - 38 p.

      Bartosz Sierzputowski - 37 p.

      Filip Franciuk - 36 p.

      Izabella Szulc - 33 p.

      Maksymilian Uhryn - 33 p.

      KLASA VI " b":

      Antoni Świerczyński - 35,5 p.

      Weronika Sparzak - 33,5 p.

      Anna Sępka - 33 p.

      Michalina Zbiciak - 33 p.

       

      Gratulujemy!

      Ewa Szrepfer

       

    • Wyróżnienie w konkursie wokalnym
     • Wyróżnienie w konkursie wokalnym

     • Z radością informujemy, że Stanisław Szymański, uczeń klasy IV "a", otrzymał wyróżnienie (kategoria: klasy IV - VIII szkoły podstawowej) w Świątecznym Konkursie Wokalnym Muzycznej Kurtyny 2022 realizowanym w wersji on-line. Zaśpiewał pastorałkę "W drodze do stajenki". Został przygotowany przez Panią Agnieszkę Szymańską.

      Gratulujemy!

      Ewa Szrepfer

     • Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

     • „Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat, czyjś świat”.  

      We wtorek 20 grudnia nasi wychowankowie odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Uczniowie pod kierunkiem Katarzyny Konwent i Małgorzaty Bendyk przedstawili przygotowany specjalnie na tę okazję program kolędowy oraz wręczyli mieszkańcom własnoręcznie wykonane kartki świąteczne i słodkie upominki. Wizyta ta wszystkim dostarczyła wielu wzruszeń – pensjonariuszom umiliła czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, a dzieciom dała okazję do spełnienia dobrego uczynku.

      Serdecznie dziękujemy dzieciom za udział w tak wspaniałym przedsięwzięciu, nauczycielom za pomoc
      w przygotowaniu kartek świątecznych oraz naszym wspaniałym uczniom z klasy VIII a (K. Staszewski,
      K. Lubowicki, A. Napierski, W. Sępka,  B. Chmielewski, K. Gronkowska, J. Gabiec, K. Zarzycki, F. Ebertowski,
      K. Wronkowski, K. Idzikowski) i VIII b (L. Konwent, K. Prusecki) za okazane serce i zakup słodkich upominków.

      M. Bendyk, K. Koniecko, K. Konwent

       

       

     • Podziękowanie za wsparcie akcji świątecznej i wspaniałe prezenty

     • W imieniu Domu Dziecka ,,Słoneczne Wzgórze” oraz ,,Promyk” we Fromborku serdecznie dziękujemy Dzieciom, Rodzicom i Pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku za miłą niespodziankę mikołajkową.  Serdecznie dziękujemy za wsparcie i szczodrość. Wierzymy, że czynione dobro, powraca, a nauka dobroczynności jest bardzo ważną, życiową lekcją. 

      Opracowała:

      U. Staszewska

       

       

    • Aurelia poleca ... Encanto
     • Aurelia poleca ... Encanto

     • Aurelia poleca…

       

      ENCANTO

       

           Książka, którą chciałabym Wam polecić, nosi tytuł ENCANTO. Główny jej wątek stanowi magia w rękach jedenaściorga członków rodziny, których poniżej przedstawię.

           Tylko Mirabel nie ma mocy.

           Imienia Bruna prawie wcale nie wymawia, ponieważ po ostatniej wizji zniknął, nikt ani nic go od kilku lat  nie widziało. 

          Abuela, najstarsza w tej rodzinie, jako pierwsza dostała dar. Kiedy jej mąż musiał zostać podczas ucieczki z rodzinnego miasta, dał jej świecę, która nigdy nie gaśnie, lecz później dowiecie się, dlaczego jakimś cudem zacznie gasnąć. 

          Luisa to najsilniejsza kobieta w tej powieści, uniesie wszystko oraz zawsze pomoże we wszystkim.

          Dolores to kobieta, która słyszy wszystko z każdej odległości. 

          Izabela dostała dar kwiatów, ponieważ je uwielbia. 

          Camilo zmienia się w różne osoby.

          Pepa potrafi kontrolować pogodę, gdy jest zła, zestresowana, nad jej głową znajduje się chmura deszczu, gdy czuje radość, pojawia się piękna pogoda ze słońcem. 

          Felix to mąż Pepy, niestety nie ma mocy. W dniu ich ślubu Bruno zepsuł tę uroczystość swoją wizją związaną z Pepą.

          Julieta to mama Mirabel, jej wypieki leczą wszystkie choroby, na przykład ukąszenie osy, złamany nos, nieuleczalne dolegliwości. 

          Augustin to mąż Juliety, też nie posiada mocy, gdyż nie jest spokrewniony z rodziną Madrigal tak samo jak Felix. 

           Każdy oprócz Mirabel ma swoje drzwi, które się świecą złotym kolorem, pokazują, jaką każdy członek rodziny ma moc. 

          Książka jest bardzo ciekawa ze względu na fantastyczne  rzeczy oraz moce, które nigdy nie istniały, ale kto wie, może miliony lat temu istniała magia. Ja w nią wierzę  i wierzę też w Was, Czytelnicy. Gdybyście się postarali w nią uwierzyć, to może by się udało sprowadzić ją na ziemię.

           W tym celu przybliżę Wam treść tej powieści.

       

           Pewnego wieczoru mieszkańcy miasta zebrali się przy pustych drzwiach, które wkrótce miały należeć do małego kuzyna Mirabel, Antonia (nie przez przypadek został pominięty w opisie postaci). Chłopiec nie znalazł się przy drzwiach, ponieważ się stresował prawie tak samo jak Mirabel, obawiał się, że i on nie dostanie mocy. Otrzymał na uspokojenie emocji tygryska własnoręcznie uszytego przez kuzynkę. 

           W końcu nadeszła chwila poznania daru Antonia. Gdy mały kuzyn dotknął świecy…

      dostał dar rozmawiania ze zwierzętami z uwagi na miłość do nich. Jego pokój stanowił dużą dżunglę, były tam zwierzęta, takie jak tygrysy, papugi oraz hipopotamy. 

          Mirabel wyszła z tłumu świętującego kolejny udany dar. Po pogratulowaniu kuzynowi zauważyła przed domem coś niepokojącego, były to pęknięcia na ścianach skierowane do świecy w oknie Abueli. Przerażona pobiegła ostrzec przed katastrofą. Wszyscy przestraszeni wybiegli. Abuela szybkim krokiem wyszła przed dom, lecz gdy podeszła do okna, nie zobaczyła żadnych pęknięć ani żadnych szkód przed chwilą zauważonych przez Mirabel. Pomyślała, że wnuczka kłamie, ogłosiła więc, że nic się nie dzieje i wszyscy oprócz Mirabel wrócili do świętowania daru Antonia. 

           Po kilku dniach postanowiła dowiedzieć się o ostatniej wizji Bruna. Jak już wspomniałam wcześniej, nie mówi się o nim w rodzinie Madrigalów,  ponieważ ich zostawił bez słowa. Do dziś mu tego nie potrafią wybaczyć. Mirabel próbowała wejść do pokoju, nie mówiąc o tym nikomu. Chciała dowiedzieć się o ostatnie wizji Bruna. Wyruszyła więc po kryjomu do jego pokoju. Gdy w końcu się tam dostała, ujrzała jedynie dużą ilość piachu oraz most w złym stanie. Przeszła przez niego i zobaczyła dopiero wtedy, jak wielka była pod nim przepaść.       

           Długo szła przed siebie, w końcu ujrzała na podłodze z piachu wielki okrąg. Do końca nie wiedziała, co on oznacza, lecz nagle spadło na piach małe, zielone szkło, troszkę się świeciło. Gdy znalazła resztę części, ułożyła w całość, dopiero wtedy do niej dotarło, że jest to ostatnia wizja Bruna. Na szkle była ona, a za nią rozpadający się dom Madrigalów.

           Mirabel wyszła z pokoju, przez przypadek wpadła na tatę Augustina. Dowiedział się, że była w pokoju, do którego zakazano wejścia, niestety usłyszała tę rozmowę Dolores. Przyszedł wieczór i nadeszła kolacja przy rodzinnym stole. Mirabel próbowała nie spuszczać oka z Dolores za wszelką cenę, aby nie dotarło to do Abueli. Lecz nie udało się uniknąć rozprzestrzeniania tej wiadomości, w tym samym momencie Mirabel dostrzegła pęknięcia na ścianie. Podziękowała za pyszną kolację i zaczęła wchodzić po schodach. Zauważyła dziurę za obrazem i postanowiła do niej wejść, lecz planowała to zrobić dopiero później. Nie udało się tego dokonać, gdyż szczury zabrały jej kawałki wizji. Zaczęła je gonić. Weszła za nimi do dziury i zobaczyła sylwetkę, która zaczęła uciekać, Mirabel zaczęła ją gonić.

           Gdy dogoniła tajemniczą postać, okazało się, że to był Bruno! Na początku nie chciał jej nic mówić, lecz po pewnym czasie wszystko jej wyjaśnił. Mirabel dowiedziała się, że aby uratować dom rodziny Madrigalów, musi pogodzić się z siostrą Izabelą.

           Na początku jej to nie wychodziło, ale Izabela po jakimś czasie dała się przekonać. Zaczęły tańczyć po dachu, świeca zaczęła znów się coraz mocniej palić. Niestety Abuela nakrzyczała na dziewczyny. Wtedy wszystko się zepsuło, ponieważ Izabela znów wróciła do stanu, w którym tkwiła wcześniej, czyli przygnębienia. Wówczas nie było wyjścia, Mirabel pokazała Bruna rodzinie, nie byli do końca przekonani, ale wybaczyli chłopcu. Zaczął się rozpadać dom, płomyk stawał się coraz mniejszy, wszyscy pogrążyli się w żałobie.

           Mirabel powiedziała, że tego tak nie zostawi. Zaczęła odbudowywać dom rodziny, wszyscy się przyłączyli, nawet Bruno. Co prawda dom mnie wyglądał tak samo, był lepszy, ponieważ każdy dołożył swoją cegiełkę. Abuela była dumna z tego, że Mirabel w końcu się do czegoś przydała. Cieszyła się, że każdy się przyłączył do budowy domu, potrwało to cały dzień.

           - Było warto -powiedziała Abuela.

       

           Mam nadzieję, że zaintrygowała Was ta historia. Może sięgniecie po nią? Czekajcie na kolejne ciekawe książki!

       

      Aurelia Lender, kl. VI „a”

    • "Szóstoklasista Prymus Polonista 2022/2023" - wyniki po trzecim zadaniu
     • "Szóstoklasista Prymus Polonista 2022/2023" - wyniki po trzecim zadaniu

     • 14 grudnia 2022 roku uczniowie klas VI "a" i VI "b" zmierzyli się z trzecim zadaniem w ramach rocznego konkursu "Szóstoklasista Prymus Polonista 2022/2023". Tym razem musieli wykazać się umiejętnościami ortograficznymi w zakresie łącznej i rozłącznej pisowni partykuły "nie" z różnymi częściami mowy.

      Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 16 punktów. Najwięcej otrzymały następujące osoby:

      KL. VI "a"
      Izabella Szulc - 14,5 p.
      Aleksandra Siemaszko - 13,5 p.
      Bartosz Sierzputowski - 13 p.
      Nela Pawłowska - 12,5 p.
      Michalina Rogowska - 12,5 p.
      Wojciech Chojnowski - 11,5 p.

      Kl. VI "b"
      Luiza Lebioda - 13,5 p.
      Weronika Sparzak - 12 p.
      Szymon Szulc - 11,5 p.

      Gratulujemy!

      Ewa Szrepfer

     • Powiatowe Rozgrywki w Unihokeja

     • Uczniowie naszej szkoły na Powiatowych Rozgrywkach w Unihokeja - grupa młodsza chłopców w Gronowie Elbląskim, w dniu 13 grudnia 2022r. wywalczyli II miejsce.

      Uczniowie reprezentujący szkołę w rozgrywkach : Sebastian Andryszczyk, Maciej Janowicz, Tymon Sokulski, Wiktor Miszkowicz, Bogumił Daczkowski, Szymon Siemaszko, Dominik Sparzak.

      Gratulujemy!!!

      Aneta Szemplińska

       

    • JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
     • JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

     •  

            13 grudnia 2022 r. w domu kultury w Tolkmicku odbyły się jasełka bożonarodzeniowe. Było to pierwsze po przerwie związanej z pandemią przedświąteczne spotkanie z rodzicami zorganizowane przez naszą szkołę.

            Najpierw rozstrzygnięto konkurs rodzinny dotyczący ozdób bożonarodzeniowych oraz przeprowadzono licytację niektórych z nich. Tę część spotkania poprowadziła Pani Sylwia Tkacz.

            Po słowie wstępnym i życzeniach Pani Dyrektor Anetty Gulbertowicz oraz Pani Wicedyrektor Renaty Rzepnickiej uroczystość wypełnił program artystyczny w wykonaniu uczniów.  Rozpoczęła klasa I „Tańcem aniołów”. Klasa II zaprezentowała „Jasełka”, zaś klasa IV „a” przedstawienie świąteczne pt. „Wyjątkowy podarunek”. Całość uświetnił koncert kolęd i piosenek bożonarodzeniowych w wykonaniu uczniów z klas III, IV „b”, V, VI „a”, VI „b” i VIII „a”.  Występy dzieci zostały przygotowane pod kierunkiem Pań: Jolanty Sadowskiej, Gabrieli Starosteckiej, Ewy Szrepfer, Katarzyny Konwent, Urszuli Staszewskiej, Małgorzaty Bendyk.

            Goście mogli także zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne oraz słodkości na kiermaszu zorganizowanym przez rodziców.

            Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor M-G O K  Anastazji Słomki, która pomogła zorganizować to spotkanie w siedzibie ośrodka. Upłynęło ono w przyjemnej atmosferze i wprowadziło w klimat świąteczny.

       

           

           

       

    • Świąteczno-noworoczny rozgardiasz
     • Świąteczno-noworoczny rozgardiasz

     •  

             Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia i nowy rok 2023. Z tej okazji Piotr Podborowski i Bartosz Libura, uczniowie klasy IV „a”, wybrali memy, które z humorem przedstawiają świąteczno-noworoczny czas, różne jego aspekty. Publikacja jest dostępna na stronie szkoły w zakładce „Okiem ucznia” („Humor”).

      Zapraszamy do chwili relaksu!

      Ewa Szrepfer

    • Wielka Fabryka Elfów
     • Wielka Fabryka Elfów

     • 12 grudnia klasa III  odwiedziła w Gdańsku Wielką Fabrykę Elfów. Na początku wizyty uczniowie wzięli udział w przedstawieniu. Podczas przedstawienia uczniowie dowiedzieli się, że Święty Mikołaj wypił przypadkiem eliksir antyświąteczny, przez co nie ma ochoty na rozdawanie prezentów i odwołuje tegoroczne święta. Dzieci z zapartym tchem i niesamowitym zaangażowaniem podjęły wyzwanie. Pod opieką Elfa wyruszyły w podróż po Wielkiej Fabryce, w celu odnalezienia składników eliksiru świątecznego nastroju. W trakcie zabawy odnajdywały poszczególne składniki, aby na końcu stworzyć Eliksir i odczarować Świętego Mikołaja. W czasie bajecznej podróży odwiedziły punkty z atrakcjami m.in. aktywności ruchowe, zręcznościowe, zagadki logiczne, zadania edukacyjne oraz interaktywne. Wizyta zakończyła się spotkaniem ze Świętym Mikołajem. Podczas wizyty u Mikołaja każde dziecko miało okazję podzielić się swoimi świątecznymi marzeniami. Każdy otrzymał Dyplom Pomocnika Elfa.

       Po spotkaniu z ulubieńcem wszystkich dzieci, wszyscy uczestnicy wycieczki wykonali piękną bombkę akrylową oraz świeczkę z węzy pszczelej. To był wspaniały dzień. Pełni niezapomnianych wrażeń i emocji wróciliśmy do domu.

       

      Serdeczne podziękowanie dla Rodziców tj. Pani Eweliny Chilińskiej i Pani Karoliny Majkowskiej oraz Pani Kamili Koniecko (pedagog specjalny) za pomoc w sprawowaniu opieki podczas wycieczki.

       

      Opracowała:

      U. Staszewska

    • Powiatowe Rozgrywki w Unihokeja dziewcząt
     • Powiatowe Rozgrywki w Unihokeja dziewcząt

     • W dniu 7 grudnia w Gronowie Elbląskim odbyły się Powiatowe Rozgrywki w Unihokeja dziewcząt z klas IV-VI. Drużyna z naszej szkoły w składzie:

      Weronika Szwarc,

      Magdalena Rudak,

      Nadia Górska,

      Weronika Sparzak,

      Michalina Rogowska,

      Aleksandra Siemaszko,

      Nela Pawłowska,

      Marta Mostowiec,

      zajęła w tych rozgrywkach II miejsce.

      Gratulujemy!!!

    • „Szóstoklasista Prymus Polonista 2022/2023” – wyniki po drugim zadaniu
     • „Szóstoklasista Prymus Polonista 2022/2023” – wyniki po drugim zadaniu

     •        24 listopada 2022 r. uczniowie klas VI „a” i VI „b” zmierzyli się z drugim zadaniem w ramach konkursu „Szóstoklasista Prymus Polonista 2022/2023”. Musieli zredagować opowiadanie z opisem przeżyć wewnętrznych.

          Najwięcej punktów otrzymali następujący uczniowie (maksymalna liczba punktów do zdobycia – 12 p.):

      Kl. VI „a”:

      Izabella Szulc – 10 p.

      Nela Pawłowska – 9 p.

      Michalina Rogowska – 9 p.

      Maksymilian Uhryn – 9 p.

      Kl. VI „b”

      Anna Sępka – 9 p.

             Fragmenty prac powyższych uczniów ukazały się na stronie szkoły w zakładce „Kącik literacki” („Okiem ucznia”).

      Gratulujemy!

      Ewa Szrepfer