• LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

    CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

     

    NAZWA JEDNOSTKI

    ZAKRES

    PORADNICTWA

    ADRES

    TELEFON odpłatność połączeń

    DOSTĘPNOŚĆ

    dni i godziny

    WWW

    e-mail

    KRYTERIA DOSTĘPU

    RODZINNE

    1.  

     

     

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

    Poradnictwo rodzinne

     

     

     

     

     

     

    ul. Komeńskiego 40

    82-300 Elbląg

     

    55 233 62 82

    bezpłatna infolinia

     

    Pn.,wt. ,czw.

    w godz. 7.30-15.30

    Śr. 7.30-17.00

    Pt. 7.30-14.00

     

    sekretariat@pcprelblag.pl

     

    Mieszkańcy Powiatu Elbląskiego

    PSYCHOLOGICZNE

    1.  

     

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

    Poradnictwo Psychologiczne w czasie pandemii

     

     

     

     

     

     

    ul. Komeńskiego 40

    82-300 Elbląg

     

    55 233 62 82

    bezpłatna infolinia

     

    Pn. w godz. 11.00 – 14.00 i w czw. w godz. 08.00-10.00

     

    sekretariat@pcprelblag.pl

     

    Mieszkańcy Powiatu Elbląskiego

    1.  

     

    Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

    (zlecenie NFZ)

     

    Kryzysy psychiczne,

    stany depresyjne, myśli samobójcze

     

    Fundacja ITAKA

    skr. pocztowa 127
    00-958 Warszawa 66.

     

    800 70 2222

    bezpłatna infolinia

     

    24  godz. przez

    7 dni w tygodniu

     

     

    www.liniawsparcia.pl

     

    porady@liniawsparcia.pl

     

    Dla osób  będących
    w kryzysie

    psychicznym

     

     

     

     

     

    PEDAGOGICZNE

    1.  

     

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

    Pomoc rodzinom w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych

     

    ul. Komeńskiego 40

    82-300 Elbląg

     

    55 233 62 82

    bezpłatna infolinia

     

    Pn.,wt. ,czw.

    w godz. 7.30-15.30

    Śr. 7.30-17.00

    Pt. 7.30-14.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

     

    sekretariat@pcprelblag.pl

     

    Mieszkańcy Powiatu Elbląskiego

    POMOC SPOŁECZNA

    1.  

     

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

    Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

     

    ul. Komeńskiego 40

    82-300 Elbląg

     

    55 233 62 82

    bezpłatnie

     

    Pn., wt. ,czw.

    7.30-15.30

    Śr. 7.30-17.00

    Pt. 7.30-14.00

     

    sekretariat@pcprelblag.pl

     

    Mieszkańcy Powiatu Elbląskiego

    PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

    1.  

     

    Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

     

    Działania SOW skierowane są do osób doznających
    przemocy w rodzinie.

    SOW dysponuje miejscami noclegowymi, zapewnia całodobowe schronienie.

     

     

    ul. Związku Jaszczurczego 17

    82-300 Elbląg

     

    533 323 377

     

    (55) 255 00 01

    bezpłatna infolinia

     

    całodobowo

     

    sow@mops.elblag.pl

     

     

    Mieszkańcy Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego

    1.  

     

    Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

     

    - wsparcie

    - pomoc psychologiczna,

    - informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

     

    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    Al. Jerozolimskie 155

    02-326 Warszawa

     

    800 120 002

    bezpłatna infolinia

     

    całodobowa

     

     

    www.niebieskalinia.info

     

    biuro@niebieskalinia

     

    info@niebieskalinia.org

     

    Dla osób doświadczających  przemocy domowej

     

    1.  

     

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

    - prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

    - pomoc psychologiczna

     

    ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

     

    55 233 62 82

    bezpłatna infolinia

     

    Utworzenie grupy min 5 osób. 2 edycje programu w roku (w zależności od pozyskanych uczestników)

     

    Pn. w godz. 13.15-16.15

    pt. w godz. 8.15-11.15

     

    sekretariat@pcprelblag.pl

     

     

    Mieszkańcy Powiatu Elbląskiego i Miasta Elbląg

    INTERWENCJA KRYZYSOWA

    1.  

     

    Centralne Zarządzanie Kryzysowe

     

    Monitorowanie bezpieczeństwa

     

    Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

    Rakowiecka 2A

    00-993 Warszawa

     

    całodobowy dyżur:
    (22)  361 69 00

    (22)  785 700 177

     

     

     

    całodobowa

     

     

     

    poczta@rcb.gov.pl

     

    dyzurny@rcb.gov.p

     

     

    Świadek zagrożenia kryzysowego

    Osoba poszukująca informacji na temat

    zarządzania kryzysowego

    DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

    1.  

     

    Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

     

    Pod tym numerem udzielane są

    informacje o usługach urzędów pracy

     

    Urząd Pracy

    Ciepła 20

    15-472 Białystok

     

     

    19 524

     

    +48 22 19524

    (z zagranicy)

    Koszt zgodnie z taryfą operatora

     

    pn.- pt.

    godz. 08.00-18.00

     

     

    www.zielonalinia.gov.pl

     

    kontakt@zielonalinia.gov.pl

     

    biuro@zielonalinia.gov.pl

     

    Mogą korzystać:

    - zarejestrowani

     -poszukujący pracy

    - pracodawcy

     

     

    DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

    1.  

     

    Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu

     

    Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

    prawne i finansowe

     

    ul. Związku Jaszczurczego 17/101, 82-300 Elbląg

     

    55 642-44-25

     

    Pn.godz.13.00-20.00, wt.-pt. godz. 8.00-15.00 oraz sob. godz.8.00-13.00

     

    funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

     

    e-mail: esas_1@wp.pl

     

    Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

    PRAWO KONSUMENCKIE

    1.  

     

    Powiatowy Rzecznik Konsumentów

     

    Poradnictwo konsumenckie

     

    Starostwo Powiatowe w Elblagu

    82 - 300 Elbląg,

    ul. Saperów 14A

     

    55 239 49 40

     

    Pn., wt., czw. 15.00 – 16.00

    śr.16.30 – 17.30

    pt. 13.30 – 14.30

     

     

    sekretariat@powiat.elblag.pl

     

    Prawo konsumenckie

    1.  

     

    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

     

    Ochrona praw konsumenckich

     

    UOKiK

    Pl. Powstańców Warszawy 1

    00-950 Warszawa

     

    Infolinia konsumencka

    (prowadzona przez Federację Konsumentów)

    22 290 89 16

    22 55 60 800

    801 440 220

    Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

     

     

    Pn.- pt.

    godz. 08.00-18.00

     

     

     

    https://www.uokik.gov.pl/

     

    porady@dlakonsumentow.pl

     

     

    Prawo konsumenckie

    PRAWA PACJENTA

    1.  

     

    Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział w Elblągu

     

    Ochrona praw pacjenta

     

    ul. Józefa Bema 18

    82-300 Elbląg

     

     

    55 235 45 88

    55 235 44 76

     

    Pn.- pt. godz. 08.00 -16.00

     

    http://www.nfz-olsztyn.pl/o-oddziale/delegatury-oddzialu/delegatura-oddzialu-w-elblagu/

     

    Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

    1.  

     

    Rzecznik Praw Pacjenta

     

    Ochrona praw pacjenta

     

     

    Biuro RPP

    ul. Młynarska 46.
    01-171 Warszawa

     

    800 190 590

    Bezpłatna infolinia

     

    Zapisy na poradę osobistą:

    rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 50

     

    Pn. - pt.

    godz. 08.00-18.00 infolinia bezpłatna

     

     

    https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt

     

    kancelaria@rpp.gov.pl

     

    Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

     

    1.  

     

    Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

     

    Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

    - prawa pacjenta

    - leczenie w kraju i poza granicami

    - kolejki do świadczeń

     

    Narodowy Fundusz Zdrowia

    Grójecka 186

    02-390 Warszawa

     

     

    Infolinia Centralna

    800 392 976 (*)

    22 572 60 60 (**)

    (*)  połączenia bezpłatne

    (**) koszt zgodnie z taryfą operatora

    Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

     

     

    Pn.- pt.

    godz. 08.00-16.00

     

    http://www.nfz.gov.pl

     

    infolinia@nfz.gov.pl

     

     

    Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

    1.  

     

    Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

     

    Ochrona praw

    osób niepełnosprawnych

     

    SIEDZIBA

    ul. Żurawia 4 A,
    00- 503 Warszawa

    Telefon

    (22) 461 60 00

    KORESPONDENCJA

    Nowogrodzka 1/3/5
    00-513 Warszawa

     

    801 801 015

    Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

     

     

    Pn.-pt.

    godz. 08.00-17.00

     

     

    http://www.niepelnosprawni.gov.pl

     

    sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

     

    Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

    1.  

     

    Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .

     

    Ochrona praw dziecka

     

    Biuro RPD

    Przemysłowa 30/32

    00-450 Warszawa

    tel.: (22) 583 66 00 .

    fax.: (22) 583 66 96.

    pn.-pt.

    godz.08.15-16.15.

     

     

     

     

     

     

    800 121 212

    bezpłatna infolinia

     

    Pn.- pt. godz.

    08.15-16.15.

    (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

     

    https://brpd.gov.pl

     

    rpd@brpd.gov.pl

    Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

    Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

     

     

     

     

     

     

    PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

    1.  

     

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Elbląg

     

    Zakres informacji:

    - pomoc techniczna

    - składki

    - renty

    - emerytury

     

    ZUS Oddział Elbląg

    82 - 300 Elbląg

    ul.  Teatralna 4

     

    22 560 16 00 *

    - koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

     

    Pn. godz. 8.00-17.00

    wt. – pt.: 8.00-15.00

     

    https://www.zus.info.pl/zus-elblag/

     

    Adresaci porad:

    - ubezpieczeni

    - płatnicy

    - lekarze

     

    1.  

     

    Centrum Obsługi Telefonicznej

    Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

     

    Zakres informacji:

    - pomoc techniczna

    - składki

    - renty

    - emerytury

     

    Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

    Nr centrali :

    (22) 667 10 00.

     

    (22) 560 16 00

     

     

     

     

    (22) 444 02 55

     

     

    Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

     

    Pn. – pt.

    godz. 07.00 – 18.00

     

     

     

    Pn. - pt.

    godz. 8:00 - 18:00

     

    http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

     

    cot@zus.pl
     

    UA@zus.pl

     

     

     

     

     

    Adresaci porad:

    - ubezpieczeni

    - płatnicy

    - lekarze

    PRAWO PRACY

    1.  

     

    Centrum Poradnictwa

    Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

     

     

    Porady z zakresu prawa pracy.

     

     

    Główny Inspektorat Pracy
    ul. Barska 28/30
    02-315 Warszawa.

    tel. 22 391 82 15
    fax. 22 391 82 14

     

     

    801 002 006

    (dla  tel. stacj.)

    459 599 000

    (dla tel. kom.)

     

    22 111 35 88 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie
    województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego,
     

    89 333 17 41 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego,
     

    22 111 35 29 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

     

    Pn. - pt. godz.

    09.00 - 15.00

     

     

     

    Pn. - pt. godz.
    9.00 do 15.00

     

     

     

     

     

     

     

    Pn. - pt. godz.

    9.00 - 15.00

     

     

     

     

     

     

     

    Pn. - Śr.

    16.00 - 20.00

     

    https://www.pip.gov.pl/pl

     

    kancelaria@gip.pip.gov.pl

     

    e-puap: /6uo07gg7sq/SkrytkaESP

     

     

                     
     

     

    PRAWO PODATKOWE

    1.  

     

    Urząd Skarbowy w

    w Elblągu

     

    Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

     

     

    Ul. Mickiewicza 43,

    82-300 Elbląg

     

    Infolinia:

    (55) 611 56 00

    Fax: (55) 611 57 43

     

    Kontakt telefoniczny do umówienia wizyty w Urzędzie:
    (055) 611 56 40

    (055) 611 56 16

    (055) 611 56 35

    (055) 611 56 38

    (055) 611 56 39

     

    Pn. godz.
     07:15 - 18:00

    Wt. – pt.
     07:15 - 15:15

     

    Obsługa podatników:

    Pn. godz.
    08.00 - 18.00

    Wt. – pt. godz.
    08.00 - 15.00

     

    us.elblag@mf.gov.pl

     

    EPUAP: /p9n595yxvk/skrytka

     

    Z porad może  skorzystać każdy podatnik

     

    1.  

     

    Krajowa Informacja Skarbowa

     

    Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

     

     

     

     

     

     

     

    ul. Teodora Sixta 17,

    43-300 Bielsko-Biała

     

     

     

     

     

     

     

    Kancelaria KIS

    ul. Teodora Sixta 17,

    43-300 Bielsko-Biała

     

     

    Infolinia:

    8801 055 055  z tel. stacjonarnych.

    (22) 330 03 30

    Z  z tel. komórkowych.

    + 48 (22)33 00 330

    (z tel. zagranicznych.

     Koszt zgodnie z taryfą ooperatora

     

    (33) 472 79 00

    Fax: (33) 472 79 04

     

     

     

    Pn.- pt.

    godz. 08.00-18.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pn. - pt.

    07.00 - 15.00

     

    www.kis.gov.pl

    więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

     

     

     

     

     

    kancelaria.kis@mf.gov.pl

    kis@mf.gov.pl

    ePUAP:  /KIS/SkrytkaESP

     

    Z porad może  skorzystać każdy podatnik

     

    DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

    1.  

     

    Rzecznik Finansowy.

    (Ubezpieczonych)

     

    Prawa ubezpieczonych

     

    Biuro Rzecznika Finansowego

    Al. Jerozolimskie 87

    02-001 Warszawa.

     

     

    Ubezpieczenia

    gospodarcze

    (22) 333 73 28

     

     

    Ubezpieczenia

    Społeczne, OFE, ZUS

    (22) 333 73 32

     

    Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

    (22) 333 73 25               

     

     

    Wakacje kredytowe

    (022) 333 73 35

     

     

     

     

     

    Informacje dotyczące statusu wniosku
    (22) 333 73 26

    (22) 333 73 27

     

    poniedziałek

    godz. 09.00-17.00

    wt. - pt.

    godz. 09.00-14.00

     

    pn.-pt.

    godz.14.00-17.00

     

     

    pn.-pt.

    godz. 08.00-16.00

     

     

     

    28,29.07.2022, 01-04.08.2022

    Godz. 09.00-14.00

    Po 04.08.2022 od pn.- pt.

    Godz. 09.00-12.00

     

    Pn. - Pt.

    10.00 - 14.00

     

    https://rf.gov.pl/kontakt

    biuro@rf.gov.pl

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    wakacjekredytowe@rf.gov.pl

     

     

     

     

     

    Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

     

     

    Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

     

    INNE

     

    WWW. OBYWATEL.GOV.PL

    Informacje i usługi przyjazne obywatelom

    portal Ministerstwa Cyfryzacji

    1.  

     

    Rzecznik Praw Obywatelskich

     

    Ochrona praw obywatelskich

     

    Biuro RPO

    Al. Solidarności 77.

    00-090 Warszawa

     

    800 676 676

    Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

     

    Pn.

    godz. 10.00-18.00

     

    wt.- pt.

    godz. 08.00-16.00

     

    https://bip.brpo.gov.pl/

     

    biurorzecznika@brpo.gov.pl

     

    Może zgłosić się każdy, kto uważa,

    że jego prawa są naruszone

                       

     

    CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

    ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 55 239 49 09, [opcjonalnie: e-mailem: sekretariat@powiat.elblag.pl,
    w wyjątkowej sytuacji bezpośrednio w punkcie]

    Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
    w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

     

    Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

     

    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

     

    PROWADZĄCY

    ADRESY

    DYŻURÓW

    DNI i GODZINY

    SPECJALIZACJA

    (o ile określono)

    lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

    DANE KONTAKTOWE

    WWW

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.  

     

     

     

     

     

     

     

    Punkt Radców Prawnych (prowadzony przez Powiat Elbląski usytuowany w Starostwie Powiatowym w Elblągu)

     

     

     

     

     

     

     

    Starostwo Powiatowe w Elblągu

    ul. Saperów 14A

    82 - 300 Elbląg

    pokój nr 16 (parter)

     

     

     

     

     

     

     

    Poniedziałek – piątek

     

    9.00 – 13.00

     

     

     

     

     

     

     

    brak

     

     

     

     

     

     

     

    tak

    INFORMACJE i ZAPISY:

     

    poniedziałek – piątek

    9.00 – 13.00

     

    pod nr telefonu

     

    575-648-568

     

    pon. – wt. 7.30 – 15.30

    śr. 7.30 – 17.00

    czw. 7.30 – 15.30

    pt. 7.30 – 14.00

    tel. 55 239-49-00
           55 239-49-09

    e-mail:

    sekretariat@powiat.elblag.pl

     

     

     

     

     

     

     

    https://www.powiat.elblag.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.  

     

     

     

     

     

     

     

    Punkt Stowarzyszenia Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

     

    Starostwo Powiatowe w Elblągu filia w Pasłęku

    14 - 400 Pasłęk

    ul. Wojska Polskiego 14

     

    Poniedziałek,  wtorek, czwartek, piątek

     

     9.00 - 13.00

     

    Środa

     

    śr. 13.00 - 17.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    brak

     

     

     

     

     

     

    nie

     

     INFORMACJE i ZAPISY:

     

    Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

    9.00 – 13.00

     

    Środa

    13.00 - 17.00

     

    pod nr telefonu

     

    601-634-641

    604-681-192

     

    pon. – wt. 7.30 – 15.30

    śr. 7.30 – 17.00

     

    czw. 7.30 – 15.30

    pt. 7.30 – 14.00

    tel. 55 239-49-00
           55 239-49-09

    e-mail:

    sekretariat@powiat.elblag.pl

     

     

     

     

     

     

    https://www.powiat.elblag.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna