• VIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. "Mój Zabytek"

    • Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie organizuje VIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój Zabytek. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich oraz wychowanków placówek edukacyjno – wychowawczych.

      

     Celem konkursu jest rozbudzanie oraz pogłębianie zainteresowań i fascynacji zjawiskami sztuki oraz kultury materialnej. Wsparcie rozwoju młodzieży, ukierunkowane na poznawanie i rozumienie funkcjonowania przedmiotów kultury materialnej w kontekście historycznym, literackim, piśmienniczym, itp. Pogłębianie wiedzy o użytkowych artefaktach, bliższej i dalszej historii, doskonalenie umiejętności rozpoznawania funkcji, przeznaczenia oraz przynależności do czasu, w którym zabytek powstał. Chcemy rozwijać zainteresowania młodzieży historią, różnorodnością kulturową, postaciami oraz faktami związanymi z regionem Warmii i Mazur.