• „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w     przedszkolu
    – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

     Robert Fulghum

     

    Po wielokroć udowadniano, iż dzieci objęte edukacją przedszkolną, lepiej radzą sobie w szkole. Dzieci, które nie chodziły do przedszkola, mają większe kłopoty z nauką czytania i pisania, koncentracją, z logicznym myśleniem, uważnym słuchaniem i zapamiętywaniem.

    Historia naszego przedszkola

             Z przekazów ustnych wynika, że  przedszkole powstało pod koniec lat 40 XX wieku i  mieściło się w budynku przy ulicy Młyńskiej1. Od roku 1951 znajdowało się w budynku przy ulicy Portowej 4, tylko na okres remontu kapitalnego, który trwał od lutego 1989 r. do końca sierpnia 1992 r., przedszkole funkcjonowało w Szkole Podstawowej przy ulicy Szkolnej 20(obecny budynek Gimnazjum i Szkoły podstawowej). Początkowo do przedszkola chodziły dzieci z Ochronki, później rozwój przedszkola związany był w dużej mierze z istniejącymi na terenie Tolkmicka zakładami pracy (Zakład  Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego i Zakład Przetwórstwa Rybnego), zapewniając rodzicom bezpieczny pobyt ich pociech w przedszkolu.W latach  60-tychi 70-tych i 80-tych do przedszkola uczęszczało ponad 100 dzieci. Ze wspomnień nauczycieli pracujących w tym czasie wynika,że liczba wychowanków w jednej grupie dochodziła do 40. W późniejszym czasie, po zmianie przepisów oświatowych, funkcjonowały 3 grupy po 25 dzieci a od 1 września 2016 r. były cztery grupy liczące po 25  osób. Czwarta grupa pod patronatem przedszkola znajdowała się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szpitalnej 6. Dostępne dokumenty w swojej historii podają, że dyrektorami przedszkola były Wieńczysława Szlezak,Eugenia Kowalska,Barbara Klonowska, Halina Janiak,a od 1 marca1998 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. Grażyna Burcewicz.

     Budynek przedszkola przy ul. Portowej 4 przeszedł szereg remontów: miał odnowioną elewację, wymienioną stolarkę okienną oraz drzwi wejściowe i boczne, został wykonany drenaż, przełożony dach, wyremontowano kuchnię, zmywalnię, łazienki. Sale w przedszkolu były kolorowe,ciekawie zaaranżowane, wyposażone w nowe meble, sprzęt i zabawki. W roku 2010 powstała sala komputerowa, a w 2012 powstał gabinet terapii logopedycznej i pedagogicznej.W latach 2010 -2013 przedszkolny ogródek przedszkolny został wyposażony w nowoczesny sprzęt rekreacyjno-zabawowy dla dzieci.

    6 czerwca 2014 roku Przedszkole Miejskie w Tolkmicku otrzymało  nazwę „Bajkowy Las” a swoim patronatem objęło nas Nadleśnictwo Elbląg

    Przedszkole funkcjonowało jako odrębna jednostka do 31 sierpnia 2018 r. Od dnia 01.09.2018 r. utworzony został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tolkmicku, do którego należą Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” i Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika. Dyrektorem zespołu jest p.o Pani Anetta Gulbertowicz a wicedyrektorem pani Renata Rzepnicka. Przez pierwsze 4 miesiące roku szkolnego 2018/2019 przebywaliśmy nadal w budynku przy ul Portowej 4. Obecną siedzibą przedszkola jest budynek ZSP przy ul. Szpitalna 6. Przedszkole do tegoż świeżo wyremontowanego i rozbudowanego budynku zostało przeniesione  w ostatnich dniach roku 2018. Funkcjonujemy w jednym budynku Szkoły Podstawowej z klasami I-III w oddzielonych,  nowoczesnych wnętrzach z dostępem do sali gimnastycznej i boiska przedszkolnego. Mamy 4 sale , które mogą przyjąć 100 dzieci, nową szatnię, gabinet do terapii, pomieszczenia sanitarne i socjalne. Sale zabaw są dobrze wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne.

    Nasze przedszkole, mimo wielu zmian, przez lata łączy zawsze radość, uśmiech dzieci i wielkie oddanie ludzi pracujących w nim. Od 1 września 2018 r. tworzy się jego nowa historia wspólna ze Szkołą Podstawową  jako Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tolkmicku.

    Tolkmicko,  06.06.2019 r.

     

    Zdjęcia budynku przedszkola przy ul Portowej 4, w którym byliśmy do dnia 31.12.2018 r.