• rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

    • Drodzy Rodzice!!!

     Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na

     rok 2024/2025

      

     HARMONOGRAM  REKRUTACJI

     ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE „Bajkowy Las „

     w  TOLKMICKU

     ROK SZKOLNY 2024/2025

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     Kontynuacja edukacji przedszkolnej


      

     1.


      

     Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji na nowy rok szkolny 2024/2025 dla dzieci już uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych do 29 marca 2024 r.

      


      

     Postępowanie rekrutacyjne

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      od 11.03.2024 r.

     do 05.04.2024r.

      od 03.06.2024r.

     do 07.06.2024 r.

     2.

     Weryfikacja przez komisję weryfikacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
     i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
     z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.

     od 08.04.2024 r.

     do 12.04.2024 r.

      od 10.06.2024 r.

     do 14.06.2024 r.

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      16.04.2024 r.

      21.06.2024 r.

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

     od 16.04.2024r.

     do 19.04.2024 r.

     od 21.06.2024 r.

     do 27.06.2024 r.

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      22.04.2024 r.

      28.06.2024 r.

     6.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca

      x

      29.08.2024 r.


      

      

     Od dnia 11 marca rusza nabór dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku na rok szkolny 2024/2025.

     W związku z tym  rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola, a chcący, aby dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu, powinni złożyć  dokument – potwierdzenie woli kontynuacji edukacji dziecka w roku szkolnym 2024/2025.
     Dotyczy roczników 2018, 2019, 2020,2021
     .

     Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

     Informacja dla rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Las” w Tolkmicku.

      Dzieci 3-5 letnie uczęszczające do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 nie biorą udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia  29 marca 2024 r.

     Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

     Deklaracja musi być czytelnie podpisana przez rodzica.

     Dzieci otrzymały deklaracje w przedszkolu.

      

     Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku prowadzi zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na rok szkolny 2024/2025

     Wydawanie i przyjmowanie wniosków codziennie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szpitalna 6 lub pobranie wniosku ze strony internetowej Przedszkola- https://www.sptolkmicko.szkola.pl/ w terminie  od 11.03 do 05.04.2024 r.     w godzinach: od 7.00 do 15.00./tel. 055 231-61-46/

      

     Dokumenty do pobrania:

     Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.doc

     Wniosek_o_przyjecie_do_ZS-P_Przedszkola_Miejskiego_Bajkowy_Las.docx